XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - XSTD 30 ngày

Chat

Kết quả xổ số miền Bắc 1 tháng qua

XSMB ngày 25-11-2023
ĐB08816
G127324
G21195324697
G3691100456534068510500150734991
G46108549177186815
G5036996068760710451790112
G6833331214
G744736326
ĐầuĐuôi
04,6,7,8
10,2,4,5,6,8
24,6
31,3
44
50,3
60,3,5,8,9
73,9
8
91,1,7
XSMB ngày 24-11-2023
ĐB20952
G100044
G20913665520
G3376609197435253521862620332691
G44463963299585680
G5696413622611020362729010
G6327990476
G781094061
ĐầuĐuôi
03,3,9
10,1
20,7
32,6
40,4
52,3,8
60,1,2,3,4
72,4,6
80,1,6
90,1
XSMB ngày 23-11-2023
ĐB57999
G127345
G25701450063
G3324668897522112694636261265221
G42456807312319668
G5025607295497295854244777
G6068473251
G701621610
ĐầuĐuôi
01
10,2,2,4,6
21,4,9
31
45
51,6,6,8
62,3,3,6,8,8
73,3,5,7
8
97,9
XSMB ngày 22-11-2023
ĐB14670
G155598
G24832678511
G3517023636208564495723036171728
G48348009839008870
G5640874734056405081228486
G6295832718
G753061452
ĐầuĐuôi
00,2,6,8
11,4,8
22,6,8
32
48
50,2,3,6
61,2,4
70,0,2,3
86
95,8,8
XSMB ngày 21-11-2023
ĐB17948
G151570
G29126322132
G3005230362743013065753040770045
G44513619982463789
G5860172851129014501420079
G6926913865
G755662916
ĐầuĐuôi
01,7
13,3,3,6
23,6,7,9,9
32
42,5,5,6,8
55
63,5,6
70,5,9
85,9
99
XSMB ngày 20-11-2023
ĐB49071
G199401
G22178288421
G3200819563213518481914992522550
G46986872835056493
G5218242993534538979606436
G6260949169
G792678872
ĐầuĐuôi
01,5
18
21,5,8
32,4,6
49
50
60,0,7,9
71,2
81,2,2,6,8,9
91,2,3,9
XSMB ngày 19-11-2023
ĐB38429
G102633
G23749840297
G3143319563882894727235199485732
G41243025483839997
G5213673896623622468339192
G6062766980
G728199064
ĐầuĐuôi
0
19
23,3,4,8,9
31,2,3,3,6,8
43
54
62,4,6
7
80,3,9
90,2,4,4,7,7,8
XSMB ngày 18-11-2023
ĐB98371
G177855
G21065879326
G3087683538963003450132589658159
G47512357362526597
G5127022349849941445418794
G6558262712
G784599082
ĐầuĐuôi
03
12,2,3,4
26
34
41,9
52,5,8,8,9,9
62,8
70,1,3
82,4,9
90,4,6,7
XSMB ngày 17-11-2023
ĐB95110
G191230
G22584837352
G3465969239175545863952874658992
G47879224490016647
G5478223350826911729815762
G6366704757
G738446852
ĐầuĐuôi
01,4
10,7
26
30,5,8
44,4,5,6,7,8
52,2,7
62,6,8
79
81,2
91,2,5,6
XSMB ngày 16-11-2023
ĐB54869
G134677
G28058317410
G3121197537969729451960646306180
G49936056559641109
G5735692731879601541253336
G6959344804
G736207321
ĐầuĐuôi
04,9
10,5,9
20,1,5,9
36,6,6
44
56,9
63,4,5,9
73,3,7,9,9
80,3
96
XSMB ngày 15-11-2023
ĐB33859
G198585
G21503042515
G3420989187150318018558397119248
G44323294791832296
G5369625542052147956435271
G6174207624
G756623272
ĐầuĐuôi
07
15,8
23,4
30,2
43,7,8
52,4,5,6,9
62
71,1,1,2,4,9
83,5
96,6,8
XSMB ngày 14-11-2023
ĐB85800
G100197
G24269264848
G3291006305236810406394234975155
G43675249836696507
G5958738983298530246433914
G6066614953
G736974157
ĐầuĐuôi
00,0,2,7
10,4,4
2
36,9
41,3,8,9
52,3,5,7
66,9
75
87
92,7,7,8,8,8
XSMB ngày 13-11-2023
ĐB19412
G185667
G22690622710
G3095909624853294433954987653705
G40546866415728719
G5567815991893684407499130
G6503719868
G731114335
ĐầuĐuôi
03,5,6
10,1,2,9,9
2
30,1,5
43,4,6,8,9
5
64,7,8
72,6,8
8
90,3,4,5,9
XSMB ngày 12-11-2023
ĐB98375
G176516
G29616975327
G3433301576427087137049783625835
G49431196258104897
G5911904907211205830740453
G6290942079
G729030528
ĐầuĐuôi
03,4,5
10,1,6,9
27,8,9
30,1,5,6
42
53,8
62,4,9
74,5,9
87
90,0,7
XSMB ngày 11-11-2023
ĐB08391
G110466
G29883712660
G3320139778299924148553639462547
G42966098073460935
G5564178245937509619702117
G6033357377
G754603199
ĐầuĐuôi
0
13,7
24,4
31,3,5,7,7
41,6,7
54,5,7
60,0,6,6
70,7
80,2
91,4,6,9
XSMB ngày 10-11-2023
ĐB94670
G163617
G20651767183
G3732648150835774707401336249497
G46748037635929574
G5745773872244344190815173
G6578528643
G702102135
ĐầuĐuôi
02,8
10,7,7
21,8
35
40,1,3,4,8
57
62,4
70,3,4,4,6,8
81,3,7
92,7
XSMB ngày 9-11-2023
ĐB34562
G139661
G26795716661
G3062431040980709632473336251297
G47945134910371650
G5461528963092915488156908
G6744249840
G722449709
ĐầuĐuôi
08,9,9,9
15,5
22
37
40,3,4,4,5,7,9,9
50,4,7
61,1,2,2
7
8
92,6,7,7
XSMB ngày 8-11-2023
ĐB98526
G198288
G29839109260
G3718697784071704544102692761167
G49313435275791270
G5132968200124242353892356
G6071033989
G793821595
ĐầuĐuôi
04
10,3,5
20,3,4,6,7,9
33
40
52,6
60,7,9
70,1,9
82,8,9,9
91,3,5
XSMB ngày 7-11-2023
ĐB10949
G197813
G24024897258
G3171725372616571150185084354542
G42387710570240996
G5837079105928100426938577
G6045513973
G727902403
ĐầuĐuôi
03,4,5
10,3,3,8
24,4,6,7,8
3
42,3,5,8,9
58
6
70,1,2,3,7
87
90,3,6
XSMB ngày 6-11-2023
ĐB91484
G112495
G23973855566
G3411410229653869510076089156212
G45822934685598819
G5689464447848879901147238
G6514305030
G701825288
ĐầuĐuôi
01,5,7
12,4,4,9
22
30,8,8
41,4,6,8
52,9
66,9
7
82,4,8
91,4,5,6,9
XSMB ngày 5-11-2023
ĐB13484
G162472
G29764730290
G3966836464565882833822046422682
G46452910231703977
G5752869963815778315290445
G6698485457
G702443377
ĐầuĐuôi
02,2
15
28,9
33
44,5,5,7
52,7
64
70,2,7,7
82,2,2,3,3,4,5
90,6,8
XSMB ngày 4-11-2023
ĐB55858
G139587
G21469914801
G3692062157779651941558358676878
G47685848564295975
G5277522209758788047049335
G6407429044
G771722808
ĐầuĐuôi
01,4,6,7,8
1
20,8,9,9
35
44
51,5,8,8
6
71,2,5,5,7,8
80,5,5,6,7
99
XSMB ngày 3-11-2023
ĐB65761
G149344
G28292555230
G3100319948824592441930153602935
G49661344312560653
G5251042083379393676395952
G6932355850
G787622469
ĐầuĐuôi
08
10
24,5
30,1,2,5,6,6,9
43,4
50,2,3,5,6
61,1,2,9
79
87,8
92,3
XSMB ngày 2-11-2023
ĐB93127
G154327
G22528302829
G3300790545264446739451659087922
G42606961112210026
G5066869407478843517255577
G6276183585
G714126984
ĐầuĐuôi
06
11,2,4
21,2,5,6,7,7,9
35
40,5,6
52
68,9
76,7,8,9
83,3,4,5
90
XSMB ngày 1-11-2023
ĐB20136
G125965
G20174360565
G3963910789949997261942387705086
G45020604926392265
G5685352242100143005890661
G6398055005
G748163543
ĐầuĐuôi
00,5
16
20,4
30,5,6,9
43,3,8,9
53,5
61,5,5,5
77
86,9
91,4,7,8,9
XSMB ngày 31-10-2023
ĐB39267
G184582
G26286395065
G3791141310779397077727305325712
G42594214132251854
G5587256135111022292991476
G6340709936
G706089870
ĐầuĐuôi
06,7,8,9
11,2,3,4
22,5
36
40,1
53,4
63,5,7
70,2,2,6
82
94,7,8,9
XSMB ngày 30-10-2023
ĐB34684
G107449
G26854368556
G3252832951954803069746594563081
G47503118363181975
G5218697016753948742444899
G6401623609
G736225083
ĐầuĐuôi
01,1,3,3,9
18,9
22,3
36
43,4,5,9
50,3,6
6
74,5
81,3,3,3,4,6,7
99
XSMB ngày 29-10-2023
ĐB38050
G104168
G28379674143
G3461753302487212079849965449740
G44498524839276097
G5969808618674742283673774
G6521297393
G720267353
ĐầuĐuôi
0
12
20,1,2,4,6,7
3
40,3,8
50,3,4
61,7,8
73,4,4,5
84
93,6,7,7,8,8
XSMB ngày 28-10-2023
ĐB07157
G112258
G27807322472
G3157553865608969865984261430508
G46489092565371677
G5559819777565987765285059
G6598063808
G793748397
ĐầuĐuôi
08,8
14
25,8
37
4
55,6,7,8,9
63,5,9
72,3,4,7,7,7
83,9
93,7,8,8,8
XSMB ngày 27-10-2023
ĐB74036
G190111
G23120823123
G3807820555011973667099486790198
G42407977296959048
G5185566418290969824133207
G6913820360
G702144941
ĐầuĐuôi
02,7,7,8,9
11,3,3,4
20,3
36
41,1,8,9
50,5
60,7
72,3
82
90,5,8,8
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to

Thống kê giải đặc biệt 30 ngày về nhiều nhất

Bộ sốSố lượt về
84
về 3 lần
36
về 2 lần
70
về 2 lần
71
về 2 lần
00
về 1 lần
Bộ sốSố lượt về
10
về 1 lần
12
về 1 lần
16
về 1 lần
26
về 1 lần
27
về 1 lần

Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 6 lần
Đầu 3: 2 lần Đuôi 3: 0 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 2 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 1 lần Tổng 5: 2 lần
Đầu 6: 4 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 0 lần
Đầu 7: 5 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 2 lần Tổng 8: 5 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ sốSố lượt về
98
về 17 lần
97
về 16 lần
36
về 14 lần
44
về 14 lần
10
về 12 lần
Bộ sốSố lượt về
14
về 12 lần
24
về 12 lần
43
về 12 lần
48
về 12 lần
52
về 12 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 72 lần Đuôi 0: 78 lần Tổng 0: 81 lần
Đầu 1: 81 lần Đuôi 1: 68 lần Tổng 1: 85 lần
Đầu 2: 82 lần Đuôi 2: 88 lần Tổng 2: 71 lần
Đầu 3: 63 lần Đuôi 3: 93 lần Tổng 3: 75 lần
Đầu 4: 87 lần Đuôi 4: 84 lần Tổng 4: 77 lần
Đầu 5: 79 lần Đuôi 5: 76 lần Tổng 5: 80 lần
Đầu 6: 84 lần Đuôi 6: 79 lần Tổng 6: 74 lần
Đầu 7: 90 lần Đuôi 7: 78 lần Tổng 7: 89 lần
Đầu 8: 71 lần Đuôi 8: 83 lần Tổng 8: 91 lần
Đầu 9: 101 lần Đuôi 9: 83 lần Tổng 9: 87 lần

Xem KQXSMB 30 ngày đầy đủ và chính xác 100% - XSMB 30 ngày chi tiết - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày gần nhất - Bảng kết quả XSTD cả một tháng qua cùng với thống kê chi tiết lô tô và 2 số cuối giải đặc biệt. Thống tin thống kê sẽ giúp người chơi tính toán ra các bộ số có tỷ lệ về cao.

Tham khảo dự đoán XS hàng ngày để nhận bộ số may mắn miễn phí từ các chuyên gia hàng đầu.

saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh primefactss pcrtestim brextomreformas starkidsseries mwbari dauLahmediagroup stationarberLin newsbangLar24 hamronetwork ondemandfax